illustratie

Technische advisering 

Het Monumenten Advies Bureau levert op diverse vlakken technisch advies op maat. Denk daarbij aan bouwkundige inspecties en het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen, maar ook technische ondersteuning bij gemeentes.

In opdracht van particulieren, overheidsinstellingen en makelaars kunnen bouwtechnische inspecties worden uitgevoerd naar de bouwtechnische staat van een object, de toekomstige onderhouds- en restauratieverwachting en de hieraan verbonden kosten.

Een goed meerjaren onderhoudsplan schept de voorwaarden voor de instandhouding van een gebouw. In het plan wordt helder uiteen gezet welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren nodig zijn en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Op deze manier kunt u het onderhoud aan uw pand goed plannen en worden de kosten gelijkmatig gespreid. Daarnaast verschaft de beheerder of eigenaar met het Meerjarenonderhoudsplan de vergunningverleners inzicht in alle uit te voeren werkzaamheden, waarmee ook duidelijkheid bestaat ten aanzien van de besteding van subsidies.

Het MAB heeft gedurende haar inmiddels 30-jarige bestaan vele meerjarenonderhoudsplannen opgesteld, o.a. voor het Clarissenklooster te Megen en het Berchmanianum te Nijmegen.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign