illustratie

Onze experts

Het bureau bestaat uit een team van gepassioneerde en goed op elkaar ingespeelde deskundigen op het gebied van bouwhistorie, architectuur- en kunsthistorie, cultuurhistorie en restauratie.

Met dit enthousiaste team hopen wij ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.

Frank (F.A.C.) Haans

Mede-eigenaar

Drs. Frank Haans (1960) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als doctoraal bijvak bouwhistorie en restauratie aan de TU Delft. Hij was daarna werkzaam voor de Provinciale Gelderse Monumentenraad en de Provincie Gelderland.

In 1990 richtte hij het Monumenten Advies Bureau op. Hij geeft hier als mededirecteur leiding aan de afdeling bouwhistorie en restauratie. Verder is hij lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg te Grave en medeoprichter van de Bond voor Nederlandse Bouwhistorici (BNB), een brancheorganisatie die streeft naar het verder professionaliseren van bouwhistorie en het samenstellen van een kwaliteitsregister van “erkende bouwhistorici”.

In 2012 is Frank Haans gecertificeerd als erkend bouwhistoricus bnb. Als bouwhistoricus heeft hij inmiddels honderden objecten van een grote diversiteit onderzocht.

Hij schreef tal van architectuur- en bouwhistorische artikelen en boeken, onder meer over Arnhem, Nijmegen, Doesburg, Wijchen, de neogotiek in Nederland en de kerk van Britsum.

CeesJan (C.J.B.P.) Frank

Mede-eigenaar

Drs. CeesJan Frank (1965) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit). In 1990-1991 was hij werkzaam bij het Gelders Genootschap in Arnhem en vanaf 1990 is hij als architectuurhistoricus verbonden aan het Monumenten Advies Bureau, vanaf 1991 als één van de twee directieleden. Hij geeft leiding aan de architectuur- en kunsthistorische afdeling van het MAB en is adviseur in enkele erfgoedcommissies.

De belangrijkste taken van de architectuurhistorische afdeling zijn het uitvoeren van gebiedsanalyses, gemeentebrede erfgoedinventarisaties, actualiseringsprojecten, opstellen van documentaties en monumentbeschrijvingen en analyses ten behoeve van bestemmingsplannen, waardenkaarten en andere gemeentelijke producten.

CeesJan heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder andere op het gebied van bouw- en architectuurhistorie in Nederland, historische kerkenbouw, winkelarchitectuur, woonhuisarchitectuur in het interbellum en naoorlogs erfgoed.

Connie (C.H.J.M.) van den Broek

Bureaumanager

Drs. Connie van den Broek (1963) studeerde kunstgeschiedenis en
archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Na haar afstuderen was zij jarenlang als regiomanager werkzaam bij Hectas b.v.
Sinds 1999 werkt zij als bureaumanager bij het Monumenten Advies Bureau.

Van 2017-2020 heeft ze diverse keren bij de gemeente Nijmegen de functie van interim secretaris van de Commissie Beeldkwaliteit vervuld.

Gerrit Korenberg

Restauratie- en bouwhistorisch adviseur

Ing. Gerrit Korenberg (1974) studeerde bouwkunde (afstudeerrichting restauratie) aan het HBO te Zwolle. Sinds 1998 is hij als restauratie- en bouwhistorisch adviseur verbonden aan het Monumenten Advies Bureau. In 2003 sloot hij met goed gevolg de post-HBO opleiding bouwhistorie aan de Hogeschool van Utrecht af.

Van 2014 tot 2016 was hij vanuit het bureau gedetacheerd als bouwhistoricus/veldtechnicus bij de gemeentelijke dienst BAM in Den Bosch.
Gerrit heeft grote ervaring als bouwhistoricus en is in 2014 gecertificeerd als erkend bouwhistoricus bnb. Hij heeft inmiddels een groot aantal objecten en complexen van uiteenlopende aard bouwhistorisch onderzocht, (deels) opgemeten en gedocumenteerd.

Samen met Frank Haans is hij sinds 2010 als onderzoeker en adviseur betrokken bij onderzoek en begeleiding van het gebouwde erfgoed van het Nederlands Openluchtmuseum. Ook voor Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst heeft hij als documentalist, bouwkundig adviseur en bouwhistoricus gewerkt aan verschillende projecten.
Verder werkte hij mee aan gebiedsgewijze bouwhistorische inventarisaties in onder meer Arnhem, Nijmegen, Groningen en Den Bosch.
Vanuit zijn bouwkundige achtergrond is hij tevens als restauratiespecialist vanuit het bureau betrokken bij opdrachten voor restauratie en uitvoering van onderhoud.

Gerrit publiceerde onder andere in de artikelenbundel Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.

Miranda (M.E.D.) Lemmens

Architectuurhistoricus

Drs. Miranda Lemmens (1975) studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze was daarna drie jaar werkzaam als projectmedewerker bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg (AMR).

Van 2005 tot eind 2008 werkte Miranda op projectbasis als architectuurhistorica bij het Monumenten Adviesbureau, waar zij zich bezig hield met monumenteninventarisatie en het maken van monumentbeschrijvingen. Sinds oktober 2009 is Miranda in vaste dienst bij het MAB.

Behalve architectuur- en bouwhistorisch onderzoek, erfgoedinventarisaties en monumentbeschrijvingen, voert Miranda ook kleurhistorische verkenningen uit. Daarnaast is Miranda freelance vakfotograaf.

John (J.) de Jong

Cultuurhistoricus

Drs. John de Jong (1979) studeerde sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht, waarbij hij zich specialiseerde in historische geografie en erfgoedplanning. Na het behalen van zijn doctoraal heeft hij acht jaar gewerkt als adviseur cultuurhistorie bij Adviesbureau Cuijpers en Croonen Adviseurs.

Voor verscheidene gemeenten heeft hij cultuurhistorische inventarisaties, analyses en waarden- en beleidskaarten opgesteld. In 2010 rondde hij de master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit cum laude af. Als cultuurhistoricus werkt John op parttimebasis bij het Monumenten Advies Bureau. Hij is onder meer gedetacheerd geweest bij de gemeente Apeldoorn en Nijmegen. Verder is hij lid van de Commissie Cultuurhistorie te Gouda en werkt hij als beleidsmedewerker cultuurhistorie in de gemeente Ede.

Hij schreef diverse artikelen over historisch-geografische onderwerpen, alsmede een cultuurhistorische gids over Apeldoorn.

Daan (A.M.) Schaars

Bouwhistoricus

Na afronding van de masteropleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam in 2010 heeft Daan Schaars (1981) verscheidende jaren als bouwhistoricus bij de gemeente ’s-Hertogenbosch gewerkt op de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumentenzorg.

Sinds 2015 is hij als bouwhistoricus werkzaam bij Monumenten Advies Bureau. Inmiddels heeft hij veel verschillende objecten onderzocht, waaronder diverse fabrieken, villa’s en woonhuizen in o.a. Venlo, Arnhem, Haarlem, Amsterdam, Enschede en Leiden

Hij heeft ook veel ervaring met het onderzoek van civieltechnische werken (bruggen en sluizen), uitgevoerd samen met Frank Haans.

Leonie (L.F.M.) Valckx

Bibliotheek- en archiefmedewerker

Drs. Leonie Valckx (1965) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze werkt parttime als bibliotheek- en archiefmedewerker bij het Monumenten Advies Bureau.

Daarnaast heeft ze twee jaar bij Archeologisch Adviesbureau Synthegra gewerkt en als vrijwilliger bij het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Tegenwoordig is ze naast haar werk bij het MAB, als vrijwilliger werkzaam bij Books 4 Life in Nijmegen. Verder is ze lid van HistorieRijkNijmegen, dat zich bezig houdt met de geschiedenis van Nijmegen en omgeving door middel van onderzoek, publicaties en kleine tentoonstellingen.

In 2014 heeft ze een cursus Oral History gevolgd en neemt ze interviews af voor de Verhalenbank van het Regionaal Archief in Nijmegen (RAN) en voor diverse publicaties.

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign