illustratie

'Bunkerboerderij' in Arnhem 

De 'bunkerboerderij' betreft een in 1942 gebouwde voormalige militaire woning op het terrein Zeven Provinciën, onderdeel van de militaire Vliegbasis Deelen. Nadat dit terrein in 2007 buiten gebruik raakte werd vrijwel het gehele terrein met de hierop aanwezige bebouwing in 2010 aangewezen als rijksmonument.

In januari 2020 werd het Monumenten Advies Bureau benaderd in verband met de financiële afronding van de restauratie van de zogenaamde ‘bunkerboerderij’. Het MAB heeft in 2007 al een inventarisatie van het hele complex uitgevoerd. Omdat voorafgaand aan de restauratie geen bouwkundige opname is uitgevoerd is de in 2007 opgestelde rapportage in de toelichting opgenomen.
Het Monumenten Advies Bureau heeft met deze rapportage een helder beeld gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden en bijbehorende uitgaven. Ten aanzien van de financiële verantwoording doet zich het probleem voor dat er voor een belangrijk deel is gewerkt op basis van goed vertrouwen.

Om een heldere verantwoording te kunnen presenteren is in samenwerking met de eigenaren een verdere specificatie opgesteld.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign