illustratie

Winterswijk

De historische dorpskern van Winterswijk is in veel opzichten een bijzonder waardevol gebied. Rond de oude Jacobskerk is het oude dorpsbeeld prachtig bewaard gebleven, zowel in de structuur als in de bebouwing. Ook de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp is er nog uitstekend af te lezen.
Om dit bijzondere dorpsbeeld te kunnen behouden, heeft de gemeente Winterswijk het gebied aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het gaat daarbij niet alleen om individuele panden of fraaie voorgevels, maar bijvoorbeeld ook om het stratenpatroon en de samenhang in het bebouwingsbeeld.
Het Monumenten Advies Bureau heeft in de aanloop naar de bescherming een cultuurhistorische analyse van de dorpskern uitgevoerd. Op basis van de inventarisatie is een begrenzingsvoorstel voor het beschermde gezicht gemaakt. Daarnaast stelden we de redengevende beschrijving voor het gezicht samen.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign