illustratie

Gemeente Baarn

In het eerste kwartaal van 2020 is het Monumenten Advies Bureau gestart met het samenstellen van 112 redengevende beschrijvingen van potentiële gemeentelijke monumenten in Baarn. De te beschrijven objecten zijn in het veld bezocht, geïnventariseerd en gefotografeerd. Indien relevant is archief- en literatuuronderzoek uitgevoerd. In principe heeft het MAB getracht zowel exterieur als interieur (indien aanwezig) in de beschrijving op te nemen, maar dit is zeker niet voor alle objecten gelukt.


Alle redengevende beschrijvingen zijn opgesteld conform het in de gemeente Baarn gehanteerde format. In de beschrijving is duidelijk aangegeven welke gebouwonderdelen wel en welke niet beschermenswaardig zijn. Het project zal begin 2021 worden afgerond.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign