illustratie

Clarissenklooster in Megen

Klooster St. Josephsberg, van de Zusters Clarissen, bestaat uit een groep van eenvoudige gebouwen om een pandhof. De oudste gedeelten uit 1721 zijn op de plaats van de voorgebouwen van het in 1581 verwoeste kasteel gebouwd, waarbij muurwerk en keldergewelven van het voormalige kasteel benut werden, terwijl ook de omgrachting grotendeels is blijven bestaan.

Voor klooster St. Josephsberg is door het Monumenten Advies Bureau in 2000 een eerste Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Sindsdien wordt op regelmatige basis onderhoud verricht aan dit bijzondere 18de-eeuwse complex. Voor het handhaven van een stabiele onderhoudssituatie is het dan ook voor de komende jaren nodig om regelmatig onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
In de meerjarenrapportage uit 2018 is dan ook een overzicht opgenomen van over de komende onderhoudsperiode van tien jaren (2019 t/m 2028) uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft in alle gevallen sober herstel van bestaande onderdelen.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign