illustratie

Gooise Meren 

Een landschaps- of gebiedsbiografie vertelt op een wetenschappelijk verantwoorde, maar tegelijk toegankelijke manier het verhaal van het verleden en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn, het cultureel erfgoed. Op deze manier kan een biografie mensen bewust maken van de waarde van erfgoed en de identiteiten die men daaraan ontleent. Als instrument dat een samenhangend beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied schetst, is de landschapsbiografie ook bij uitstek geschikt als vertrekpunt voor gesprekken en beleidsvorming over toekomstige ontwikkelingen. Een gedeelde kennisbasis biedt immers aanknopingspunten voor het maken van keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om het (beter) beschermen van erfgoed of het reguleren van ruimtelijke ontwikkelingen.
De gemeente Gooise Meren heeft door MAB en RAAP een gebiedsbiografie laten opstellen. De biografie geeft een overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijke grondgebied over de lange termijn en de sporen, die daarvan bewaard gebleven zijn in ondergrond, landschap, infrastructuur en bebouwing.
De biografie van Gooise Meren dient als bouwsteen bij het vaststellen, beschrijven en begrijpen van de cultuurhistorische kwaliteiten van de gemeente. Het is belangrijk hulpmiddel dat zal worden ingezet in het toekomstige erfgoedbeleid.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign