illustratie

PI in Nieuwersluis

Het complex is ontstaan uit de in 1877 in gebruik genomen Pupillenschool, waarvan de gebouwen A (kazerne), C (schoolgebouw) en H (onderofficierswoningen) tot de vroegste aanleg behoren en samen met het terrein het primaire onderwerp zijn van dit onderzoek. Naast voornoemde bouwdelen liggen binnen het onderzoeksterrein nog een tot de oorspronkelijke opzet behorende exercitieloods, logiesgebouw en ziekenbarak.

In juli 2020 kreeg het Monumenten Advies Bureau opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf voor het uitvoeren van een cultuurhistorisch onderzoek met waardenstelling van het complex PI Utrecht, locatie Nieuwersluis. 
Tijdens het veldwerkonderzoek zijn zowel het exterieur als het interieur bezocht. Vanwege de omvang van het complex is er voor gekozen om het onderzoek uit te werken in vier afzonderlijke deelrapportages.

Het Monumenten Advies Bureau hoopt aan de hand van het rapportage een helder beeld te verschaffen over de status van zowel het exterieur als het interieur. In de conclusie wordt stukje weggelaten duidelijk gemaakt welke onderdelen van het complex over bepaalde waarden beschikken.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign