illustratie

Arnhem Noord

Aanleiding voor het bouwhistorisch onderzoek naar de twee woningbouwcomplexen in Arnhem is de wens van RVG Real Estate om deze 180 woningen te renoveren en restaureren. Hierbij moeten de woningen middels isolatie van binnenuit energielabel A krijgen. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud aangepakt.

Het project Braamweg betreft 104 woningen, die beschermd zijn als rijksmonument. Het project Schuttersberg betreft 76 woningen in een beschermd stadsgezicht. De woningen op beide locaties zijn tussen 1922 en 1924 gebouwd in opdracht van de Arnhemse Woningvereniging voor Ambtenaren.

Per complex is een rapport samengesteld. Hierin is een kort hoofdstuk gewijd aan de stedenbouwkundige ontwikkeling en ontstaansgeschiedenis van het gebied. Verder is per type woning een bouwhistorische opname uitgevoerd, waarin de woningen architectuur- en bouwhistorisch zijn geduid, waarbij met name aandacht was voor de oorspronkelijke onderdelen en de latere aanpassingen, de functionele ontwikkelingen en de stilistische kenmerken van ex- en interieur. Een en ander resulterend in een waardenstelling, waardenkaarten en conclusies


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign