illustratie

Brammelerdwarsstraat in Enschede 

Recent is in Enschede de gebiedsvisie/ambitiedocument Centrum-kwadraat ontwikkeld, waarbinnen het gebied rond de Brammelerdwarsstraat ligt. De ambities van deze visie zijn, meer bereikbaarheid met name ook voor de fiets, meer duurzaamheid en meer leefbaarheid.

Het gebied rond de Brammelerdwarsstraat is een door vier straten (Brammelerstraat, Korte Hengelosestraat, Stationsplein, Piet Heinstraat) omgeven gebied in het noordwestelijke centrumgebied van Enschede. Het gebied, dat net buiten het eivormige oude stadscentrum ligt, sluit aan de noordzijde aan op het Stationsplein. 

Het oorspronkelijk vrijwel onbebouwde gebied dat direct buiten de middeleeuwse grachten lag, bevatte wel een belangrijke uitvalsweg (Hengelosestraat), waar langs geleidelijk aan lintbebouwing zou ontstaan. In de vroege 19de eeuw was deze straat binnen het onderzochte gebied al volledig aan beide zijden bebouwd geraakt.
Om de historie en de betekenis van deze locatie in kaart te brengen is een cultuurhistorische verkenning gewenst. De gemeente vraagt een verkenning op verschillende niveaus aangezien de locatie uit verschillende tijdslagen en waarderingen bestaat. De cultuurhistorische verkenning bestaat uit een analyse met waardenstelling, uitmondend in een conclusie met aanbevelingen.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign