illustratie

Erfgoed en momenten beschrijvingen

Al bijna 30 jaar houdt het Monumenten Advies Bureau zich bezig met architectuurhistorisch onderzoek. Inventarisaties en beschrijvingen van historische panden, objecten en structuren behoren dan ook tot één van onze kerntaken.

Het MAB verzorgt de uitvoering en begeleiding van deze inventarisaties, de monumentenlijstselecties en het opstellen van redengevende beschrijvingen, van zowel objecten als beschermde stads- en dorpsgezichten.

Uitgebreide bestudering van de historische karakteristiek van het inventarisatiegebied wordt gekoppeld aan onze specialistische en gevarieerde kennis van historische architectuur en stedenbouw. Er is een uitgebreide keuze in beschrijvingsmodellen voor zowel objecten als gebieden, die aan ieders wens kunnen worden aangepast. 

Inmiddels zijn door ons bureau al enkele duizenden objecten beschreven in meer dan 50 gemeenten.

De actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is gewenst met het oog op een efficiënt en geloofwaardig gemeentelijk monumentenbeleid. Het is raadzaam om af en toe bestaande monumentenlijsten kritisch tegen het licht te houden. 

Het Monumenten Advies Bureau doet dit middels veldwerk, studie van de bestaande redengevende beschrijvingen, zo nodig beperkt aanvullend bronnenonderzoek, onderlinge vergelijking en een waardering, bijvoorbeeld met behulp van de quickscanmethodiek of de erfgoedmeetlat. 

Per object leidt dit in de uiteindelijke rapportage tot een wegingsformulier met de scores en eindwaardering met conclusie. Een dergelijke herijking wordt in een rapportage toegelicht, inclusief methodiek, resultaten, eindconclusies over op de lijst te handhaven objecten en te amoveren objecten. Indien nodig kunnen bestaande redengevende beschrijvingen up to date worden gebracht of worden uitgebreid.

In aanvulling hierop kan een selectie en waardering van nog niet beschermde objecten/complexen worden gemaakt. Aan de hand van gegevens van reeds eerder uitgevoerde inventarisaties zullen in het veld potentiële gemeentelijke monumenten worden geïnventariseerd. 

Zo nodig zullen wij, naar aanleiding van de ervaringen in het veld, suggesties doen voor wellicht in de veldwerklijst ontbrekende objecten (bijvoorbeeld “vergeten” objecten, die in veel gemeenten ook tot de periode van het naoorlogs erfgoed wordt gerekend, of objecten met een hoge (verwachte) bouwhistorische waarde). 

Dit geschiedt vanzelfsprekend altijd in overleg met de opdrachtgever.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign