illustratie

Cultuurhistorische gebiedsanalyses

Met een cultuurhistorische gebiedsanalyse komt de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied tot leven. Stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, bebouwing, groen en archeologie zijn daarbij de belangrijkste componenten.

Goed inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied kan leiden tot het opstellen van randvoorwaarden voor behoud en inpassing ervan. Een dergelijke analyse kan dan ook dienen als inspiratiebron voor het ontwerp.

De doelstellingen van de cultuurhistorische gebiedsanalyse sluiten uitstekend aan bij het kernbegrip “behoud door ontwikkeling”, zoals dit in de beleidsnota Belvedere is geformuleerd.

Het MAB heeft sinds het begin van de jaren ’90 talloze gebiedsanalyses uitgevoerd voor diverse gemeenten in heel Nederland.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign