illustratie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek is van een relatief jonge onderzoeksmethodiek uitgegroeid tot een algemeen geaccepteerde en gewaardeerde vorm van professioneel monumentenonderzoek.

Bij een dergelijk onderzoek, of het nu gaat om een globale inventariserende verkenning of een diepgaande documentatie en ontleding, staat het gebouw met zijn gebruikte materialen, historische constructies en details centraal.

Bouwhistorisch onderzoek is een belangrijk instrument ter voorbereiding van restauratie- en herontwikkelingsprocessen. Om de resultaten van een bouwhistorisch onderzoek en de waardenstelling verder te verduidelijken wordt een waardenkaart opgesteld. Deze biedt goede handvatten om concrete restauratie- en bouwplannen te beoordelen.

Bouwhistorisch onderzoek bij herbestemming

Het Monumenten Advies Bureau is van mening dat bouwhistorisch onderzoek één van de waardevolle instrumenten is die bij herbestemming kunnen worden ingezet.

We adviseren dan ook om voorafgaand aan een nadere uitwerking van plannen voor herbestemming van een monumentaal gebouw of complex een waardenstellend bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.

Hierdoor krijgen wij, maar ook de ontwikkelaar en architect een goed inzicht in de aanwezige monumentale waarden en kan op basis daarvan worden bepaald welke functies/bestemming geschikt zijn voor het betrokken object of complex.

Selectie gerelateerde projecten

Maak een afspraak of bel ons op

Met liefde voor het vak en oog voor detail beschikken de medewerkers van het Monumenten Advies Bureau over veel kennis en ervaring op het gebied van o.a. erfgoed waardenkaarten, inventarisatie en redengevende beschrijvingen, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en restauratie.


Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een geheel vrijblijvende afspraak. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Monumenten Advies Bureau
Bredestraat 1
6542 SN Nijmegen
Telefoon 024 - 378 67 42
E-mail info@monumentenadviesbureau.nl


(C) Monumentenadviesbureau| Privacyverklaring Actilus Webdesign