Technisch advies

Hieronder een kleine selectie van onze technisch advies projecten.

Nieuwe toekomst voor Het Dorp in Arnhem, Arnhem

Het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem (NOMA) werkt voortdurend aan de optimalisering en uitbreiding van haar collectie. Het NOMA brengt het Nederlandse verleden tot leven én zoekt naar aansprekende verbindingen met de huidige samenleving. De verwerving van de Molukse barak, de Potten-bakkersgang met het "Turkenpension" en de Tilburgse huisjes zijn daar mooie voorbeelden van. In de toekomstige uitbreiding "Stad" wil het NOMA aan-dacht besteden aan naoorlogs Nederland. Op dit moment wordt een studie verricht naar de mogelijke overplaatsing van een gedeelte van Het Dorp in Arnhem naar het NOMA-terrein. Het Dorp was in de jaren 60 en 70 baanbre-kend als uiterst moderne woonplek voor mensen met een lichamelijke beper-king. Het vernieuwende en spraakmakende woonproject, een dorp in de stad, dankt zijn bestaan mede aan de eerste grote tv-actie van Nederland, Open het Dorp (1962). Van den Broek en Bakema leverden, samen met de toekomstige bewoners, het ontwerp.
Het "originele" Dorp wacht op een grote transformatie. Als gevolg van de nieuwbouwplanen zal de uit de oprichtingstijd daterende bebouwing worden gesloopt. Een uitgelezen kans om te onderzoeken welke onderdelen in de presentatie van het NOMA kunnen worden opgenomen. Het MAB onder-steunt het traject naar overplaatsing met een cultuurhistorische analyse van Het Dorp en een onderbouwing voor de keuze, welke gebouwen voor over-plaatsing in aanmerking komen. Verder zijn enkele gebouwen intern onder-zocht op de aanwezigheid van oorspronkelijke afwerkingen, interieuronderde-len en inventaris. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de techni-sche aspecten rondom de overplaatsing.

Project:Nieuwe toekomst voor Het Dorp in Arnhem
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Detachering adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie, 's-Hertogenbosch

In de periode juni - december 2018 is onze medewerker Gerrit Korenberg weer ingehuurd door de afdeling Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch als Adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie. De werkzaamheden bestaan uit de advisering van bouwplannen voor monumenten en panden in beschermd gezicht (t.b.v. de monumenten- en welstandscommissie), begeleiding van restauratiewerkzaamheden en advisering aan eigenaren m.b.t. (restauratie)plannen. Binnen het werk hoort ook het eventueel uitvoeren van veldonderzoek of het begeleiden daarvan, en het doen van archiefonderzoek t.b.v. de adviestaak. 

Project:Detachering adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie
Locatie: 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Meerjaren onderhoudsplan Berchmanianum, Nijmegen

Het Monumenten Advies Bureau heeft voor de Sint Bonifaciusstichting een actualisering van het meerjaren onderhoudsplan voor het L-vormige hoofdgebouw van Collegium Berchmanianum opgesteld. Van dit forse gebouw is ook in 2000 een meerjaren onderhoudsplan opgesteld door ons bureau.

Omdat onderhoud kosten met zich meebrengt is het van belang om deze kosten over een langere periode goed inzichtelijk te maken. Op de manier kan het onderhoudsbeleid worden afgestemd op de toekomstige onderhoudskosten van het gebouw. Het meerjaren onderhoudsplan omvat dan ook een samenvatting van de bouwkundige staat van het gebouw en een meerjarenplanning waarin de uit te voeren werkzaamheden over een periode van zes jaar worden weergegeven. Tevens worden de daarmee gepaard gaande kosten in beeld gebracht.

Project:Meerjaren onderhoudsplan Berchmanianum
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Aankoopinspecties, Arnhem, Nijmegen

Door de jaren heen heeft het Monumenten Advies Bureau tal van aankoopinspecties uitgevoerd. Recente voorbeelden zijn de inspecties  van het pand Cronjéstraat 13 in Arnhem en de Kerkstraat 115-121 in Nijmegen.

Project:Aankoopinspecties
Locatie: Arnhem, Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl