Technisch advies

Hieronder een kleine selectie van onze technisch advies projecten.

detachering bouwhistorisch veldtechnicus , Den Bosch

Sinds februari 2014 is één van onze werknemers gedetacheerd bij de gemeente 's-Hertogenbosch. In de functie van bouwhistorisch veldtechnicus werkt hij samen met de gemeentelijk bouwhistoricus. Voorafgaand en tijdens diverse bouwactiviteiten in de binnenstad moeten de panden zo volledig mogelijk documenteerd worden. Dit resulteert in een opmeting en een rapportage. Zowel het uitwerken van de meetgegevens als het verwerken van de gegevens tot een rapportage behoort tot de werkzaamheden. Doel van deze uitgebreide documentaties, waarvoor de basis bijna 40 jaar geleden werd gelegd, is om een zo volledig beeld te krijgen van het ontstaan en de ontwikkelingen van de bebouwing in de prachtige historische Bossche binnenstad.

Project:detachering bouwhistorisch veldtechnicus
Locatie: Den Bosch
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Meerjaren onderhoudsplan Berchmanianum, Nijmegen

Het Monumenten Advies Bureau heeft voor de Sint Bonifaciusstichting een actualisering van het meerjaren onderhoudsplan voor het L-vormige hoofdgebouw van Collegium Berchmanianum opgesteld. Van dit forse gebouw is ook in 2000 een meerjaren onderhoudsplan opgesteld door ons bureau.

Omdat onderhoud kosten met zich meebrengt is het van belang om deze kosten over een langere periode goed inzichtelijk te maken. Op de manier kan het onderhoudsbeleid worden afgestemd op de toekomstige onderhoudskosten van het gebouw. Het meerjaren onderhoudsplan omvat dan ook een samenvatting van de bouwkundige staat van het gebouw en een meerjarenplanning waarin de uit te voeren werkzaamheden over een periode van zes jaar worden weergegeven. Tevens worden de daarmee gepaard gaande kosten in beeld gebracht.

Project:Meerjaren onderhoudsplan Berchmanianum
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Aankoopinspecties, Arnhem, Nijmegen

Door de jaren heen heeft het Monumenten Advies Bureau tal van aankoopinspecties uitgevoerd. Recente voorbeelden zijn de inspecties  van het pand Cronjéstraat 13 in Arnhem en de Kerkstraat 115-121 in Nijmegen.

Project:Aankoopinspecties
Locatie: Arnhem, Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl