Ondersteuning gemeentelijk beleid

Beoordelen en begeleiden van onderhouds- en restauratieplannen en de behandeling van subsidieaanvragen vormen een belangrijk aandeel in het takenpakket van de gemeentelijke dienst monumentenzorg.

Daarbij zijn gespecialiseerde bouwkundige en (bouw)historische kennis onontbeerlijk. Omdat dergelijke kennis vaak niet of nauwelijks binnen de gemeentelijke dienst voorhanden is, of omdat er sprake is van (tijdelijke) onderbezetting, kan externe ondersteuning een goede optie zijn.

Detachering van één van onze medewerkers behoort daarbij tot de mogelijkheden. Het Monumenten Advies Bureau heeft inmiddels in diverse gemeenten, waaronder Doetinchem, Beuningen, Arnhem, Tiel, Roermond en Zutphen dergelijke ondersteuning verzorgd.

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • Bezoeken van objecten
  • Begeleiding van het onderhoud van monumenten
  • Opstellen van (eind)rapportages ed.
  • Doen van een voorstel voor het actualiseren van de monumentenverordening
  • (Voor)berekenen van subsidies
  • Ondersteuning bij het opstellen van het PRUP (Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma)
  • Voorbereiden van beschikkingen voor gemeentelijke monumenten
  • Voorbereiden van voorbeschikkingen voor rijksmonumenten
  • En meer…. 

De specifieke behoeften van de gemeentelijke dienst zullen natuurlijk per geval doorgenomen worden zodat ondersteuning op maat geleverd kan worden.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl