Meerjaren onderhoudsplan

Een goed meerjaren onderhoudsplan schept de voorwaarden voor de instandhouding van een gebouw. In het plan wordt helder uiteen gezet welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren nodig zijn en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Op deze manier kunt u het onderhoud aan uw pand goed plannen, worden de kosten gelijkmatig gespreid. Daarnaast verschaft de beheerder of eigenaar met het Meerjarenonderhoudsplan de vergunningverleners inzicht in alle uit te voeren werkzaamheden, waarmee ook duidelijkheid bestaat ten aanzien van de besteding van subsidies.

Het MAB heeft gedurende haar inmiddels 20-jarige bestaan vele meerjarenonderhoudsplannen opgesteld, o.a. voor het Clarissenklooster te Megen en het Berchmanianum te Nijmegen.

In verschillende gemeenten, waaronder Beuningen, Doesburg, Heumen en Zaltbommel hebben wij vanuit het Rijk geïnitieerde driejaarlijkse Behoeftenramingen voor rijksmonumenten uitgevoerd, waarbij ongeveer 500 objecten zijn bezocht en beschreven.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl