Restauratieplan

Onze grote deskundigheid op het terrein van historische bouwtechniek en bouw- en architectuurhistorie wordt regelmatig ingezet bij het opstellen van restauratie- en onderhoudsplannen voor monumentale gebouwen.

Het MAB kan optreden als adviseur bij door derden te ontwikkelen restauratieprojecten, maar bereidt ook zelfstandig restauraties voor en neemt de begeleiding voor haar rekening.

Wij verzorgen het gehele restauratietraject: het maken van het restauratieplan met bestek en tekeningen; afwikkeling van het vergunningen- en subsidietraject (o.a. monumentensubsidie, onderhoudssubsidie) ; intensieve bouwbegeleiding; etc.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl