Projecten restauratie

Hieronder een kleine greep uit onze restauratie projecten

Bouwhistorische verkenning herenhuis Berg en Dalseweg, Nijmegen

December 2015 kreeg het Monumenten Advies Bureau van de eigenaren van een herenhuis aan de Berg en Dalseweg te Nijmegen de opdracht een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen ten behoeve van het interieur en exterieur van hun pand. Het Rijksmonument zou zijn woonfunctie blijven behouden. Met het uitvoeren van een bouw- en cultuurhistorisch onderzoek met waardenbepaling wilden de eigenaren een duidelijk beeld krijgen van de in het gebouw besloten bouwhistorische en cultuurhistorische waarden, zodat een herstel- en wijzigingsplan kon worden opgesteld. 
Aangezien er in het pand interessante geschilderde afwerkingen aanwezig waren, heeft het MAB Bert Jonker (restaurator beschilderingen - kleuronderzoek) bij het onderzoek betrokken.
In vervolg op de onderzoeksfase heeft het Monumenten Advies Bureau het restauratieplan opgesteld en het vergunningentraject verzorgd.

Project:Bouwhistorische verkenning herenhuis Berg en Dalseweg
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bijzondere projecten in het NOMA, Arnhem

In 2010 heeft het MAB voorafgaand aan, en tijdens de demontage van een uit Noorwegen afkomstige woning een volledige documentatie uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Deze in Raamsdonksveer gesitueerde houten woning was in 1953 door de Noorse regering en het Noorse Rode Kruis geschonken als vervangende woonruimte voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Inmiddels is de herbouw op het museumterrein in Arnhem bijna afgerond en zal de woning op 15 april officieel worden geopend door de Noorse ambassadeur. Ook tijdens de herbouw heeft het MAB nog een advies uitgebracht ten aanzien van de omgang met de nog aanwezige wandafwerkingen. Een ander opvallend object van het Openluchtmuseum, waarbij het MAB betrokken is geweest, is een uit Rotterdam afkomstige jaknikker. Deze jaknikker is tot voor kort in gebruik geweest bij de NAM en als allerlaatste jaknikker in Nederland uit productie genomen op 2 oktober 2013. Direct na het beëindigen van de productie is de situatie ter plekke tijdens de demontage gedocumenteerd. Daarbij is ook advies uitgebracht ten aanzien van de omgang met de jaknikker en de wijze waarop de jaknikker in het Openluchtmuseum gepresenteerd zou kunnen worden. Inmiddels is de opbouw door de NAM in volle gang en zal de jaknikker in mei weer in werking worden gezet.

Project:Bijzondere projecten in het NOMA
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Restauratie Parade 14, 's-Hertogenbosch

December 2010 kreeg het MAB de opdracht voor het opstellen van een restauratieplan voor het pand Parade 14 te 's-Hertogenbosch. Dit rijksmonument was tot voor kort in gebruik als bankgebouw en wordt nu geschikt gemaakt voor combinatie van wonen en werken.
Voorafgaand aan de uitwerking is de bouwkundige staat van het pand opgenomen. Alle aangetroffen schade wordt hersteld, waarbij het uitgangspunt is dat bestaande historische detailleringen en constructies worden aangehouden.
Naast het verhelpen van aangetroffen schade zullen ook aanpassingen plaats vinden om het pand geschikt te maken voor een combinatie van wonen en werken. Belangrijkste ingreep is de sloop van de omstreeks 1960 tot stand gekomen onderkelderde enkellaags achterbouw. Door sloop van dit volume krijgt het pand weer haar oorspronkelijke volume terug en zal tevens meer openheid in het gebied ten zuiden van het pand ontstaan. Verder zullen t.b.v. de nieuwe functie enkele ruimtes iets worden aangepast. Daarbij vormt de bestaande structuur en indeling van het pand het belangrijkste uitgangspunt. Wijzigingen vinden hoofdzakelijk plaats binnen de historische hoofdstructuur van het pand.

Project:Restauratie Parade 14
Locatie:Parade 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:Opstellen restauratieplan, procesbegeleiding.
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Restauratie toren Ewijk, Ewijk

De gemeente Beuningen het in 2007 het Monumenten Advies Bureau gevraagd de actuele bouwkundige conditie van de gevels van de van rijkswege beschermde vrijstaande toren in Ewijk op te nemen en op basis van de bevindingen een herstelplan op te stellen. Uit de opname van de gevels bleek dat hier thans aanzienlijke schade voorkomt. Zowel bij de in baksteen uitgevoerde delen als de in tufsteen uitgevoerde delen zijn van grote delen de voegen beschadigd of weggevallen. Schade aan stenen komt vooral voor bij de in baksteen uitgevoerde delen, maar ook aan de tufstenen zones komen verspreid de nodige beschadigde stenen voor. Met name de overgang van baksteen op tufsteen en de liggende delen bij de onderzijde van de spaarvelden bleken gevoelig voor aantasting.
 
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het MAB een herstelplan opgesteld. Naar verwachting zal in de loop van 2011 het plan tot uitvoering worden gebracht. Het MAB zal daarbij de procesbegeleiding verzorgen.

Project:Restauratie toren Ewijk
Locatie: Ewijk
Werkzaamheden:Bouwkundige inspectie, opstellen herstelplan, procesbegeleiding.
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

detachering bouwhistorisch veldtechnicus , Den Bosch

Sinds februari 2014 is één van onze werknemers gedetacheerd bij de gemeente 's-Hertogenbosch. In de functie van bouwhistorisch veldtechnicus werkt hij samen met de gemeentelijk bouwhistoricus. Voorafgaand en tijdens diverse bouwactiviteiten in de binnenstad moeten de panden zo volledig mogelijk documenteerd worden. Dit resulteert in een opmeting en een rapportage. Zowel het uitwerken van de meetgegevens als het verwerken van de gegevens tot een rapportage behoort tot de werkzaamheden. Doel van deze uitgebreide documentaties, waarvoor de basis bijna 40 jaar geleden werd gelegd, is om een zo volledig beeld te krijgen van het ontstaan en de ontwikkelingen van de bebouwing in de prachtige historische Bossche binnenstad.

Project:detachering bouwhistorisch veldtechnicus
Locatie: Den Bosch
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl