Procecbegeleiding

Goede procesbegeleiding is het halve werk. Het Monumenten Advies Bureau bezit kennis en expertise op zowel het vlak van historie als techniek. Wij bundelen deze krachten in procesbegeleiding.

Het proces:

  • Vorming van een bouwteam, waarin ontwikkelaar, architect, stedenbouwkundige en bouwhistoricus/restauratieadviseur met de bouwhistorische rapportage als basis in overleg gaan over de planvorming en ontwikkeling;

  • Voeren van vooroverleg door het bouwteam met diverse overheden m.b.t. het voorlopig ontwerp;

  • Ondersteuning geven bij uitwerking van het definitief ontwerp middels adviezen of een praktische uitwerking van bijvoorbeeld de cascorestauratie, opmeting en principedetailtekeningen voor te restaureren en/of te reconstrueren onderdelen van het gebouw of complex;

  • Indien gewenst de begeleiding en/of directievoering van het restauratiegedeelte van het plan.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl