Links

Hieronder een aantal interessante links binnen onze branche.

Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN):
www.bouwhistorie.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE):
www.cultureelerfgoed.nl

Documentatie.org:
www.documentatie.org

Bond van Nederlandse Bouwhistorici (BNB):
www.bouwhistorici.nl

Nationaal Restauratiefonds:
www.restauratiefonds.nl

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl