feestelijke boekpresentatie jubileumuitgave BOUWSTENEN!

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum geeft het Monumenten Advies Bureau de fraaie publicatie BOUWSTENEN uit. Het grafisch ontwerp voor deze uitgave werd verzorgd door Winterworks. Het kleurrijke jubileumboek staat vol met bijdragen van alle medewerkers die op dit moment aan het bureau verbonden zijn, en werd op 14 december feestelijk gepresenteerd! Het eerste exemplaar van de uitgave werd door de directie aangeboden aan oud-collega (en medewerker sinds het eerste uur) Hugo van Capelleveen.

Artikelen, berichten en fotografie geven een mooie indruk van het brede onderzoeksveld van het Monumenten Advies Bureau op het gebied van bouw- en architectuurhistorie, interieurkunst, landschap, historische stedenbouw en restauratietechniek. Het 100 pagina's tellende boek is een reis door de tijd binnen het Nederlandse cultuurhistorische erfgoed. De middeleeuwen komen uitgebreid aan bod in een artikel over de middeleeuwse huizenbouw in de stad Arnhem (Frank Haans). Daan Schaars neemt de lezer mee langs bijzondere staaltjes van achttiende-eeuwse bouwkunst in Den Bosch. Aandacht voor de negentiende-eeuwse architectuur is er in de bijdrage van Connie van den Broek over de laatste koepelkerk van architect Carl Weber in Geldrop en in een artikel over de Klinkhamervilla's in Lochem. Cees Jan Frank verhaalt over de bijzondere interieurs van Willem Diehl en Jaap Gidding in het interbellum in Arnhem, een periode die ook centraal staat in bijdragen over de Citroëngarage in Amsterdam en de antroposofische huizen in Voorthuizen. Naoorlogs erfgoed wordt gepresenteerd in het artikel van Leonie Valckx over Cultureel Centrum De Lindenberg in Nijmegen, en verder in bijdragen over het Tomadohuis in Dordrecht, Apeldoornse wederopbouwkunst en de Deltawerken. Tenslotte gaat Gerrit Korenberg in op de veranderende inzichten over verzamelen en beleven in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem en doet John de Jong verslag van de inzet van cultuurhistorisch onderzoek bij gebiedsontwikkeling, in het bijzonder in de Waalsprong bij Nijmegen. De artikelen worden afgewisseld door bijzondere foto's van Nijmeegs erfgoed, gemaakt door Miranda Lemmens.

De jubileumuitgave BOUWSTENEN is te koop voor €7,50.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl