MAB onderzoekt bruggen van formaat

In het kader van het project ‘A27 Houten – Hooipolder’ zijn in opdracht van Rijkswaterstaat vier bruggen in de A27 bouwhistorisch onderzocht. De bruggen liggen binnen het traject van de snelweg dat in toekomst verbreed gaat worden en hebben al dan niet een waarde gekregen bij de interne cultuurhistorische inventarisatie van belangwekkende objecten die in het bezit zijn van Rijkswaterstaat.

In geografische volgorde van noord naar zuid gaat het om: de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten uit 1981, de Hagesteinsebrug over de Lek bij Vianen uit 1981, de Merwedebrug over de Boven Merwede bij Gorinchem uit 1961 en de Keizersveerbrug over de Bergsche Maas bij Geertruidenberg. In het bijzonder de laatstgenoemde brug heeft een zeer interessante bouwgeschiedenis waarbij de levensloop van twee bruggen uit respectievelijk 1929-1931 en 1936 samenkomt! Een onbeantwoorde vraag tijdens het onderzoek van de Merwedebrug was wie de maker is geweest van de mozaïeken die tegen het brugwachterhuis zijn geplaatst.

Het project benadrukt de waarde en de kracht van bouw- en cultuurhistorisch onderzoek. De onderzochte bruggen geven een beeld weer van de naoorlogse ontwikkeling van bruggenbouw in Nederland, waarbij er per brug verschillende concepten zijn toegepast.
Naast het onderzoek is er ook een advisering geweest rondom het behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden. Bij het formuleren van een dergelijk advies komen vele factoren samen, zoals de geschiedenis van de brug, de positie van het object in de omgeving en de waarde ervan voor de Nederlandse bouwkunst en de betekenis voor de technische ontwikkelingen binnen de bruggenbouw.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn gebundeld in vier individuele rapporten. Daarnaast is er voor de medewerkers van het project ‘A27: Houten – Hooipolder’ een presentatie gegeven.

Door het enthousiasme van de medewerkers van Rijkswaterstaat is tevens uitsluitsel gekomen over de maker van de mozaïeken: de bekende beeldhouwer Jits Bakker.

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl