Cultuurhistorische waardenkaart Gouda

Er wordt intensief gewerkt aan de cultuurhistorische waardenkaart van Gouda! Vanmiddag (17 oktober) een succesvolle workshop met plaatselijke deskundigen, de gemeente Gouda, RAAP archeologisch adviesbureau, Els Bet (stedenbouwkundige), Leon van Meijel en CeesJan Frank van het Monumenten Advies Bureau.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl