Quickscans

Het MAB voert ook quickscans uit aan de hand speciale door ons bureau ontwikkelde quickscanformulieren.

Dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd voor objecten maar ook gebieden. Aan de hand van bestudering van de voorhanden informatie en kort veldbezoek (vanaf de openbare weg) wordt per object een quickscanformulier opgesteld met adresgegevens, foto en een inzichtelijke geschematiseerde waardenstelling, die in één oogopslag een beeld geeft van de hoogte van de aanwezige cultuurhistorische waarden en de uiteindelijke “score”.

De waardenstelling is gebaseerd op algemeen gehanteerde monumentenselectiecriteria, die voor dit doel op de plaatselijke context worden aangepast. Tevens wordt een beknopt archiefonderzoek uitgevoerd. Een quickscan met waardenstelling geeft snel een goed beeld van het object of gebied en brengt in kaart of een meer diepgaand onderzoek of inventarisatie wenselijk is.

De quickscaninventarisatie is een doeltreffend instrument om te komen tot een heldere en verantwoorde definitieve selectie van gemeentelijke monumenten en vormt dan ook een goede eerste stap bij in inventarisatie ten behoeve van het uitbreiden van een monumentenlijst.

Quickscans kunnen ook worden ingezet als voorbereiding op grootschalige gebiedsinventarisaties.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl