Publicatie en publieksvoorlichting

De publieke belangstelling voor cultuurhistorie en monumentenzorg is groot. Dit bewijst het grote en gevarieerde aanbod aan publicaties, tentoonstellingen en activiteiten dat rondom ons culturele erfgoed wordt ontwikkeld.

Ook de Open Monumentendagen mogen zich in een grote belangstelling verheugen. Het zijn belangrijke middelen om het draagvlak voor cultuurhistorie te behouden en verder uit te bouwen.

Overheden, stichtingen en particulieren doen regelmatig een beroep op het MAB voor het leveren van uiteenlopende producten op het gebied van publieksvoorlichting en presentatie, zoals:

  • het leveren van tekst en beeld voor brochures, folders, informatiepanelen en publicaties over allerlei cultuurhistorische aspecten;
  • het samenstellen van cultuurhistorische routes;
  • het verzorgen van lezingen, rondleidingen en excursies;
  • historisch onderzoek, het schrijven van informatieve teksten en het vervaardigen van beeldmateriaal ten behoeve van exposities en tentoonstellingen.

Ons specialisme: architectuur- en bouwhistorie, historische stedenbouw, monumentenzorg, omgevingsgeschiedenis en kunstgeschiedenis.

Onze medewerkers publiceren ook regelmatig op persoonlijke titel op de hierboven genoemde vakgebieden.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl