Inventarisatie en beschrijvingen

Al 20 jaar houdt het Monumenten Advies Bureau zich bezig met architectuurhistorisch onderzoek. Inventarisaties en beschrijvingen van historische panden, objecten en structuren behoren dan ook tot één van onze kerntaken.

Het MAB verzorgt de uitvoering en begeleiding van deze inventarisaties, de monumentenlijstselecties en het opstellen van redengevende beschrijvingen, van zowel objecten als beschermde stads- en dorpsgezichten.

Uitgebreide bestudering van de historische karakteristiek van het inventarisatiegebied wordt gekoppeld aan onze specialistische en gevarieerde kennis van historische architectuur en stedenbouw. Er is een uitgebreide keuze in beschrijvingsmodellen voor zowel objecten als gebieden, die aan ieders wens kunnen worden aangepast.

Inmiddels zijn door ons bureau al enkele duizenden objecten beschreven in meer dan 50 gemeenten.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl