Bouwhistorische waardenkaart

Behalve objectgericht onderzoek voert het Monumenten Advies Bureau ook gebiedsgewijs- of bouwblokonderzoek uit, zoals in Nijmegen, Wageningen en Arnhem, en kan ons bureau bouwhistorische waardenkaarten opstellen zoals dat bijvoorbeeld voor de gemeente Leiden is gedaan.

Kenmerkend voor een dergelijk onderzoek is dat niet de individuele gebouwen, maar juist hun onderlinge samenhang in relatie met de ondergrond en percelering centraal staan. De resultaten worden weergegeven in een bouwhistorische waardenkaart en kunnen bij diverse ontwikkelingen richtinggevend zijn.

Zo kan een bouwhistorische waardenkaart door beleidsmakers gebruikt worden als onderlegger in hun ruimtelijke planning. Daarnaast kan de  waardenkaart van grote waarde zijn bij het vastleggen van beschermde stadsgezichten en het inventariseren van potentiële monumenten.

Het levert echter ook een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van een stad.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl