Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek is van een relatief jonge onderzoeksmethodiek uitgegroeid tot een algemeen geaccepteerde en gewaardeerde vorm van professioneel monumentenonderzoek.

Bij een dergelijk onderzoek, of het nu gaat om een globale inventariserende verkenning of een diepgaande documentatie en ontleding, staat het gebouw met zijn gebruikte materialen, historische constructies en details centraal.

Het bouwhistorisch onderzoek, waaraan genuanceerde waardestellingen en aanbevelingen worden toegevoegd, is een belangrijk instrument ter voorbereiding van restauratie- en herontwikkelingsprocessen. Om de resultaten van een bouwhistorisch onderzoek en de waardestelling verder te verduidelijken wordt een waardenkaart opgesteld. Deze biedt goede handvatten om concrete restauratie- en bouwplannen te beoordelen.

De waarden van de ruimtelijke structuur, de gevels, constructies en indeling worden met kleuren geduid op recente plattegronden.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl