Erfgoedbeleid

Een belangrijk vraagstuk is hoe erfgoed in het beleid moet worden ingepast. Hoe kan dit erfgoed, dat in belangrijke mate de identiteit van een stad of gebied bepaalt, zichtbaar worden gemaakt, worden versterkt? Maar ook: hoe moet het worden beschermd en hoe kunnen we het gebruiken?

Het Monumenten Advies Bureau levert in diverse gemeenten een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van erfgoedbeleid, soms in samenwerking met bureaus met expertise op andere gebieden, zoals archeologie.

Er kan daarbij worden gedacht aan het samenstellen van gemeentebrede beleidsadvieskaarten die een beeld geven van het actuele monumentenbestand en de overige karakteristieke en beeldbepalende objecten en ensembles.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl