Beleid

Ook op beleidsniveau levert het Monumenten Advies Bureau passende diensten.

Dit kan variëren van commissiewerk tot het leveren van imput voor bestemmingsplannen, maar ook het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van erfgoedbeleid.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl